Aplikacja - moduł pracownicy

Gromadź dane pracownika, po czym w szybki sposób wypełniaj potrzebne dokumenty. Poinformujemy Cię o zbliżającym się upływie ważności szkolenia lub badania lekarskiego.

Kontroluj terminy

Kluczowym elementem modułu jest możliwość kontrolowania ważności terminów szkoleń BHP oraz badań lekarskich. Aplikacja z miesięcznym wyprzedzeniem przypomina o zbliżającym się upływie terminu (kolor pomarańczowy) lub poinformuje o zakończeniu jego/jej ważności (kolor czerwony).


Ważność

Szkolenia BHP

Termin

Badania lekarskiegoGromadź informacje

Dodając nowego pracownika, nie musimy martwić się o jego opis stanowiska (które wykorzystamy np. podczas tworzenia oceny ryzyka), bowiem aplikacja sama podpowie jego charakterystykę pracy. Ponadto moduł ten pozwala na szczegółowe zgromadzenie informacji o pracowniku. Możesz przypisać do niego szkolenie BHP, wypadek czy ocenę ryzyka zawodowego.


  • Ewidencja pracownika
  • Kontrola terminów
  • Szybkie wystawianie dokumentów
  • Możliwość załączania plików


Skorzystaj z oprogramowania BHPin w swojej codziennej pracy.

Załóż darmowe konto